GLACIER VELVET TINT MỞ BÁN CHÍNH THỨC 23.10


glacier velvet tint
coming soon!

Pre-order lúc 21H ngày 19/10/2020 tại ofelia.vn

 

Vietnamese
Vietnamese